020.jpg    

 

 

Justin終於在酷熱的夏天,闖過了一些關卡,流了滿身大汗,

 

最後不負眾望的迎娶美麗老婆啦! (其實根本是伴娘偷放水...)

 

Justin和Sally愛情長跑了好多年,

 

從大學就開始在一起,直到出社會後還能穩定的一直交往下去,相當難能可貴。

 

相信同學們一起出席這場婚禮也能感受到這溫馨的氣氛。

 

而Sally的爸媽也相當用心,準備了好多首飾讓女兒戴上,

 

拜別時的一一交代都是希望女兒的未來能夠幸福唷。

 

 

 

 

 

001.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

002.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

003.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

004.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

005.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

006.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

007.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

008.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

009.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

011.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

012.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

013.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

014.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

015.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

016.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

017.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

018.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

019.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

021.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

022.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

023.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

024.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

025.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

026.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

027.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

028.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

029.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

031.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

032.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

033.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

034.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

035.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

036.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

037.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

038.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

039.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

041.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

042.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

043.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

044.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

045.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

046.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

047.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

048.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

049.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

051.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

052.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

053.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

054.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

055.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

056.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

057.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

058.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

059.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

061.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

062.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

063.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

064.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

065.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

066.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

067.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

068.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

069.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

071.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

072.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

073.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

074.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

075.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

076.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

077.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

078.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

079.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

081.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

082.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

083.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

084.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

085.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

086.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

087.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

088.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

089.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

091.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

092.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

093.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

094.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

095.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

096.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

097.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

098.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

099.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

116.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

118.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

119.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 祝福 幸福快樂 

 

 

  End

文章標籤
創作者介紹
創作者 蘿蔔 的頭像
蘿蔔

蘿蔔園 - 婚禮攝影/婚禮紀錄

蘿蔔 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()